Overheden

Door elkaar te versterken, vergroten we de economische impact van de KennisAs.

Gemeenten Ede en Wageningen en de provincie Gelderland bundelen hun krachten in de KennisAs Ede-Wageningen. Dit met één gemeenschappelijk doel: de kenniseconomie in dit gebied laten groeien als motor voor de hele economie, gericht op werk voor iedereen. Er is nauw contact met het Rijk en met de EU om aan te sluiten bij het topsectoren-beleid.

Door flexibel in te spelen op kansen en ontwikkelingen, benut de KennisAs zo optimaal mogelijk haar potenties. Naast haar reguliere taken (zoals bereikbaarheid, vergunningverlening etc.) nemen gemeenten en provincie hun verantwoordelijkheid door het mogelijk maken van innovaties. Dit blijkt uit het zeer innovatieve systeem van Plant-E dat hier in gebruik is, waarbij verlichting wordt gevoed uit stroom van levende planten. Vanaf het najaar van 2015 zal het zelfsturende voertuig getest worden op de openbare weg aan de KennisAs, een wereldprimeur waar we trots op zijn.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland maakt zich hard voor het versnellen van innovaties, internationalisering, gekwalificeerde arbeidskrachten en het creëren van een excellent vestigingsklimaat. De rol van de provincie is die van aanjager, facilitator en regisseur.

Gemeenten Ede en Wageningen

Beide gemeenten zetten zich in voor duurzame economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid. Het creëren van een aantrekkelijk werk- en woonklimaat maakt hier onderdeel van uit. De gemeenten stemmen beleid en dienstverlening zo optimaal mogelijk op elkaar af.

Overheid - World Food center

 • 1.850

  hotelbedden en 30 conferentiecentra in de regio
 • Van Gogh

  Kröller-Müller Museum heeft na Amsterdam de grootste Van Gogh-collectie
 • 85%

  Nederlands onderzoekcapaciteit Agrafood binnen 30 km
 • Nr. 1 & 2

  Wageningen UR 'nr. 1 in AgraFood' & Christelijke Hogeschool Ede 'nr. 2 HBO van Nederland'
 • > 14.000

  studenten WO en HBO, groeit naar 20.000 in 2020
 • 2.600

  foodgerelateerde bedrijven (excl. detailhandel)
 • 1,7%

  banengroei ondanks de economische crisis (2008-2013)
 • 2 miljard

  euro investering in R&D, kennis en infrastructuur tussen 2004 - 2023
 • Veluwe

  Onderdeel van het grootste natuurgebied van noordwest-Europa